Śledź nas na Facebooku
Galicyjska Szkoła Smaku
Rekomendacje

SZKOLENIA BIZNESOWE

 • Obszary zadaniowe zarządzania personelem czyli planowanie personelu, rekrutacja i selekcja, system ocen, planowanie karier i rozwój personelu, derekrutacja.
 • Rekrutacja i selekcja – przegląd metod, źródeł, kryteria selekcji, wybór pracownikametody i techniki selekcji.
 • Problemy funkcjonowania zakładu branży hotelarskiej – omówienie specyfiki branży hotelarski, struktura organizacyjna, znaczenie pracownika jako i jego wizerunku w branży gastronomiczno-hotelarskiej.
 • Instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi – procedury, tryb i zasady przeprowadzania postępowań selekcyjno-rekrutacyjnych w hotelach, restauracjach.
 • Efektywna sprzedaż w branży HORECA – techniki sprzedaży, motywacja, narzędzia sprzedaży, marka, logo, reklama, PR, pozyskiwanie nowych źródeł przychodu, wiedza, kompetencje umiejętności jako forma rozwoju pracownika.
 • Coaching dla pracowników – strategia, komunikacja werbalna i niewerbalna, techniki komunikacji, coaching a rozwój osobisty, zarządzanie czasem, zarządzanie stresem, organizacja pracy i zarządzanie strategiczne, przywództwo – budowanie skutecznego przywództwa, autorytetu, coaching, a zarządzanie przez cele.
 • Procedury, raporty, zarządzenia – pełna dokumentacja biurowo-administracyjna dla hoteli i restauracji omówienie, inwentaryzacja.
 • Zarządzanie obiektem gastronomicznym – omówienie szczegółowe wszystkich niezbędnych metod i technik zarządzania.
 • Zarządzanie zespołem kucharskim – omówienie funkcji kierowania, motywacji, plaowania, decydowania, organizowania.
 • Food Cost – receptury, kalkulacje, marża, gospodarka wielomagazynowa, metody ustalania cen, inwentaryzacja – zarządzanie gastronomią.
 • Haccp – wprowadzenie, system Haccp zastosowanie definicji i pojęć, idea i zasady systemu Haccp, elementy systemu haccp, omówienie praktyki higienicznej GHP oraz praktyki produkcyjnej GMP.

Osoby zainteresowanie szczegółowym harmonogramem prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny.

Szkolenia zmierzają do wyspecjalizowania personelu pod kątem tematycznym, przekazania niezbędnej wiedzy, branżowej teoretycznej i praktycznej. Szkolenie dla personelu jest wizytówką miejsca do którego zadowoleni Goście powracają i polecają je innym. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Istnieje możliwość wysłania szczegółowej oferty mailowo i spotkania indywidualnego.