Śledź nas na Facebooku
Galicyjska Szkoła Smaku
Rekomendacje

REKRUTACJA

Procedury rekrutacyjno – selekcyjne:

Firma Tabaka Kulinarna przeprowadza procesy rekrutacyjno-selekcyjne dla wszystkich obiektów gastronomicznych na terenie całej Polski.

Rekrutacja – Jej celem jest znalezienie wystarczającej liczby kandydatów spośród których będzie można dokonać selekcji. Punktem wyjścia do rekrutacji jest analiza potrzeb i braków kadrowych. Braki te mogą dotyczyć ilości pracowników lub kwalifikacji. Działania pracowników odpowiedzialnych za kadry pracownicze tj. głównie pracowników działu personalnego, począwszy od kierownika , który rozdziela zadania na specjalistów pracujących na niższych stanowiskach, a skończywszy na właścicielu, który uczestniczy w podejmowaniu najważniejszych decyzji, mające na celu pozyskanie grupy kandydatów, spośród których będzie możliwy wybór osoby najodpowiedniejszej na dane stanowisko.

Selekcja – proces wyboru pracownika poprzez „odsiew” kandydatów ubiegających się na stanowisko w obiekcie gastronomicznym, a nie spełniających wymagań stawianych potencjalnemu pracownikowi. Pracownicy , którzy zbierają informacje na temat potencjalnych kandydatów są odpowiedzialni za selekcje. Dokonują wyboru najbardziej odpowiednich osób na dane stanowisko.

Rozmowa kwalifikacyjna – (zwana także interview) jest chyba najważniejszym momentem procesu rekrutacyjnego. Rozmowa jest w formie dialogu podczas, której pracownik odpowiedzialny za selekcje dokonuje wyboru osób na przyszłych pracowników, kandydat natomiast decyduje czy dana oferta odpowiada jego oczekiwaniom. Rozmowa ma na celu bliższe poznanie kandydata i podjęcie ostatecznej decyzji przez ewentualnego pracodawcę. Na tym etapie wszystko zależy już od kandydata – od jego osobowości, od tego, jak się zaprezentuje, jak będzie się zachowywał podczas rozmowy, jak odbierze go osoba rekrutująca.

Właściwy dobór instrumentów może w znaczący sposób wpłynąć na funkcjonowanie każdego złożonego systemu organizacyjnego. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby ich wybór był zgodny z celami organizacji, charakterystyka realizowanych procesów i możliwościami pracowników. Procedury rekrutacyjno–selekcyjne , opisy stanowisk pracy, wartościowanie pracy oraz adaptacje nowych pracowników zaliczone są do instrumentów podstawowych ponieważ stanowią one punkt wyjścia do tworzenia efektywnych systemów, które wspierają rozwój i efektywność organizacyjna.

struktura

Przejrzysta struktura organizacyjna, klarowne zakresy obowiązków o opisy stanowisk to fundament pozwalający na właściwą ocenę, motywowanie oraz kształtowanie rozwoju pracowników.