Śledź nas na Facebooku
Galicyjska Szkoła Smaku
Rekomendacje

AUDYT WIZERUNKOWY

 • Analiza strony internetowej.
 • Działania promocyjne w nawiązaniu do stworzenia kampanii promocyjnej.
 • Analiza opinii na forach internetowych i serwisach społecznościowych.
 • Opracowanie strategii marketingowej.
 • Dotarcie do grupy docelowej i poprowadzenie działań promocyjnych mających na celu pozyskanie nowych klientów, którzy zostaną lojalną grupą gości.
 • Zaangażowanie do promocji lokalu mediów lokalnych i kulinarnych, a także osób rozpoznawalnych.
 • Zaistnienie w społecznościach internetowych takich jak facebook, fora dyskusyjne, portale opiniotwórcze.

Każdy Projekt wykonywany jest w ścisłej współpracy z osobą zarządzającą lokalem. Przekazywane są przydatne wzory dokumentów operacyjnych, przeprowadzane szkolenia z ustalonych działań. Przy pomocy odpowiednich testów, list kontrolnych i sprawdzianów weryfikowane będą kompetencje pracowników.

Każdy projekt jest przygotowywany i realizowany indywidualnie dla każdego klienta, specjalnie pod kątem działalności gastronomicznej.

 • Zdefiniowanie obszarów do badania.
 • Przygotowanie zawartości merytorycznej ankiety dla audytorów.
 • Opracowanie systemu ocen ustalenie harmonogramu wizyt.
 • Przygotowanie audytorów do realizacji zadania.
 • Prezentacja wyników; raporty z pojedynczych wizyt, raporty zbiorcze.
 • Wskazania kierunku planów naprawczych.

Wiedza, umiejętności i najlepsze praktyki wykorzystane zostaną, aby wspierać Klientów w budowaniu optymalnych standardów i procedur nowoczesnego zarządzania.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Istnieje wysłania szczegółowej oferty mailowo bądź przedstawienia podczas osobistego spotkania. Każde zamówienie jest rozpatrywane indywidualnie. Cena do ustalenia w zależności od rodzaju działalności, od zakresu działania oraz po akceptacji oferty.