Śledź nas na Facebooku
Galicyjska Szkoła Smaku
Rekomendacje

AUDYT OPERACYJNY

 • Analiza efektywności działalności.
 • Analiza zyskowności i rozpatrzenie wszystkich elementów wynikających z uzyskania przychodu.
 • Sprawdzanie lub stworzenie systemu gastronomicznego.
 • Analiza zatrudnienia i weryfikacja struktury organizacyjnej bieżący controlling i audyty.
 • Projektowanie procedur kierowania i zarządzania restauracją.
 • Sprawdzanie procedur lub ewentualne wprowadzenie nowych.
 • Zaproponowanie skutecznego rozwiązania.
 • Zwiększenie rentowności.
 • Wyeliminowanie nieprawidłowości.
 • Optymalizacja kosztów.

Każdy Projekt wykonywany jest w ścisłej współpracy z osobą zarządzającą lokalem. Przekazywane są przydatne wzory dokumentów operacyjnych, przeprowadzane szkolenia z ustalonych działań. Przy pomocy odpowiednich testów, list kontrolnych i sprawdzianów weryfikowane będą kompetencje pracowników.

Każdy projekt jest przygotowywany i realizowany indywidualnie dla każdego klienta, specjalnie pod kątem działalności gastronomicznej.

 • Zdefiniowanie obszarów do badania.
 • Przygotowanie zawartości merytorycznej ankiety dla audytorów.
 • Opracowanie systemu ocen ustalenie harmonogramu wizyt.
 • Przygotowanie audytorów do realizacji zadania.
 • Prezentacja wyników; raporty z pojedynczych wizyt, raporty zbiorcze.
 • Wskazania kierunku planów naprawczych.

Wiedza, umiejętności i najlepsze praktyki wykorzystane zostaną, aby wspierać Klientów w budowaniu optymalnych standardów i procedur nowoczesnego zarządzania. Na każdym etapie, w każdym momencie funkcjonowania obiektu gastronomicznego.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Istnieje wysłania szczegółowej oferty mailowo bądź przedstawienia podczas osobistego spotkania. Każde zamówienie jest rozpatrywane indywidualnie. Cena do ustalenia w zależności od rodzaju działalności, od zakresu działania oraz po akceptacji oferty.